Vad ska man göra om touchen inte funkar på en iPhone?

Vad ska man göra om touchen inte funkar på en iPhone?

Touch-funktionen är en av de viktigaste delarna av en iPhone, och om den inte fungerar kan det vara mycket frustrerande. Men det finns några saker du kan göra för att försöka lösa problemet.

Här är några vanliga steg du kan ta om touchen inte fungerar på din iPhone.

Kontrollera att det inte är ett programvaruproblem

Innan du går vidare med mer omfattande reparationer, är det viktigt att kontrollera om problemet verkligen beror på en fysisk skada eller om det är ett programvaruproblem.

Följande steg kan hjälpa till att avgöra om det är ett programvaruproblem:

 • ◾️ Starta om enheten
  Tryck och håll ned både av/på-knappen och volymknappen tills du ser Apple-logotypen.
 • ◾️ Kontrollera att alla program är uppdaterade
  Gå till Inställningar > Allmänt > Programuppdatering och se om det finns några uppdateringar tillgängliga.
 • ◾️ Kontrollera att det inte är ett specifikt program som orsakar problemet
  Försök starta om enheten i “säkert läge” (tryck och håll ned volymknappen tills du ser logotypen) och se om touchen fungerar bättre. Om det gör det kan det vara ett specifikt program som orsakar problemet.

Kontrollera att det inte är en smutsig skärm

En annan vanlig orsak till att touchen inte fungerar är en smutsig skärm. Smuts, fett och fingeravtryck kan samlas på skärmen och hindra touchen från att fungera korrekt.

Följande steg kan hjälpa till att rengöra skärmen:

 • ◾️ Använd en ren, mjuk trasa och lite vatten eller en skärmskyddrensare för att torka av skärmen. Var försiktig så att du inte skadar skärmen.
 • ◾️ Kontrollera att det inte finns några föremål på skärmen, som exempelvis hår eller trådar, som kan hindra touchen från att fungera.

Kontrollera att det inte är en fysisk skada

Om problemet inte är ett programvaruproblem eller en smutsig skärm kan det vara en fysisk skada. Det kan vara svårt att avgöra om det är en fysisk skada eller inte, men om skärmen är skad

Läs mer

/*********************************** * Script For FAQ Schemsa Accordion ************************************/